Kuvertur Çikolata

acs-grup-kuvertur-çiikolata.jpg

Bitter Kuvertur

Çikolata

 

Bitter Kuvertur Çikolata %42 2,5 KG
Bitter Kuvertur Çikolata %54 2,5 KG 

Koli İçeriği: 10*2,5 KG 

acs-grup-kuvertur-çiikolata - sütlü.jpg

Sütlü Kuvertur

Çikolata

 

Sütlü Kuvertur Çikolata %30 2,5 KG
Sütlü Kuvertur Çikolata %34 2,5 KG 

Koli İçeriği: 10*2,5 KG 

acs-grup-fildisi-çikolata.jpg

Fildişi Kuvertur

Çikolata

 

Fildişi Kuvertur Çikolata %28 2,5 KG
Fildişi Kuvertur Çikolata %30 2,5 KG 

Koli İçeriği: 10*2,5 KG 

Para Çikolata

ac-grup-bitter-para.jpg

Bitter Para

Çikolata

 

Bitter Para Çikolata %43 5 KG
Bitter Para Çikolata %55 5 KG
Bitter Para Çikolata %62 5 KG

Koli İçeriği: 4*5 KG 

acs-grup-sütlü-para.jpg

Sütlü Para

Çikolata

 

Sütlü Para Çikolata %29 5 KG
Sütlü Para Çikolata %34 5 KG

Koli İçeriği: 4*5 KG 

acs-grup-beyaz-para.jpg

Fildişi Para

Çikolata

 

Fildişi Para Çikolata %29 5 KG
Fildişi Para Çikolata %32 5 KG

Koli İçeriği: 4*5 KG 

Damla Çikolata

acs-grup-damla-çikolatala-sütlü_düzenlen

Sütlü Damla

Çikolatala

 

Sütlü Damla Çikolata 1 KG
Koli İçeriği: 20*1 KG 

acs-grup-damla-bitter-damla.jpg

Bitter Damla

Çikolatala

 

Bitter Damla Çikolata 1 KG
Koli İçeriği: 20*1 KG 

Kırıntı Çikolata

acs-grup-bitter-kırıntı-çikolata.jpg

Bitter Kırıntı

Çikolata

 

Bitter Kırıntı Çikolata 1 KG
Koli İçeriği: 20*1 KG 

acs-grup-sütlü-kırıntı-çikolata.jpg

Sütlü Kırıntı Çikolata

 

Sütlü Kırıntı Çikolata 1 KG
Koli İçeriği: 12*1 Kg 

Kakao Tozu

6d13258edc0e0de40f320e18fc68fa06_XL.jpg

Kakao 

Tozu

 

KakaoTozu 1 KG
Koli İçeriği: 20 *1 Kg